تعویض و تامین قطعات مصرفی
 • لیزر و لامپ های IPL
 • فلوتیوپها
 • انواع راد و کریستال های هارمونیک دوم (Nd:YAG,Ce:Nd:YAG,Ho:YAG,Er:YAG,….)
 • تعویض کاواک و سرامیک
 • تعمیر منابع تغذیه لیزری
 • کلیه قطعات اپتیکی شامل (ایینه ها،پنجره های اپتیکی،جداساز های بیم و ....)
 • بازوی اپتیکی
 • هندپیس و اپتیک IPL
 • ان.اع فیبر نوری کابل شده و بدون غلاف
 • فیلترهای سیستم خنک کاری
 • اینترلاک ها و ...
سرویس های پیشنهادی
 • تعمیر سیستم
 • تعویض هندپیس و فیبر
 • الاین،تعمیر و بازسازی کاواک
 • تعمیر سیستم تغذیه
 • نصب تجهیزات لیزری در محل و فعال کردن اینترلاک ها
 • ارایه خدمات شامل آموزش کار با لیزر، نحوه کاربری و نگهداری دستگاه